Služby

Image

Výlepné plochy MsKS Bánovce - mapa

 

 

Reklamné a propagačné služby

Plagáty - výlep

Cena za 1 týždeň:

 • formát A4 - A5: 0,80 €
 • formát A3: 1 €
 • formát A2: 1,10 €
 • formát A1: 1,20 €
 • formát A0: 1,50 €

Billboard

Rozmer 4,80 m x 2,40 m, pozícia v mape K. - zelená farba.

Cena za 1 mesiac:

 • prenájom: 100,00 €
 • prenájom + výlep: 160,00 €
 • prenájom + tlač + výlep: 230,00 €
 • prenájom + tlač + výlep + grafické spracovanie: 270,00 €

Rozmiestnenie propagačných miest

Výlepné plochy v meste

 • Reklamný valec - modrá farba
 • Reklamná tabuľa - červená farba

A. Biskupice - reklamný valec
B. Dolné Ozorovce - reklamný valec
C. Horné Ozorovce - reklamný valec
D. Hviezdoslavova - reklamný valec
E. J. Matušku - reklamný valec
F. K priehrade - reklamná tabuľa
G. Malé Chlievany - reklamný valec
H. Matice slovenskej - reklamný valec
I. Moyzesova - reklamný valec
J. Nám. Ľ. Štúra - reklamný valec
K. Novomeského - billboard
L. Sládkovičova - reklamná tabuľa
M. Sládkovičova - reklamná tabuľa
N. Sládkovičova - reklamný valec
O. Sládkovičova - reklamný valec
P. Svätoplukova - reklamná tabuľa
R. Svätoplukova - reklamný valec
S. Vystrkov - reklamná tabuľa

ZOBRAZ PROPAGAČNÉ MIESTA NA GOOGLE MAPE

Reklamné a propagačné služby sa uskutočňujú vždy v stredu, materiály je potrebné priniesť najneskôr v utorok do 16.00 h. V prípade nepriaznivého počasia sa výlepná služba presúva na nasledujúci deň. V rámci mesta je 13 výlepných plôch a 4 plochy v prímestských častiach (Biskupice, D. Ozorovce, H. Ozorovce, M. Chlievany).

Počas predvolebnej kampane je počet výlepných plôch znížený.

Ceny sú uvedené s DPH.