Bánovské kultúrne centrum - Mestská knižnica Ľudovíta Štúra

O mestskej knižnici

Image

Mestská knižnica Ľ. Štúra -- logo

Mestská knižnica Ľ. Štúra patrí pod príspevkovú organizáciu Bánovské kultúrne centrum, príspevkovú organizáciu mesta. Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby, biograficko - informačné služby) poskytuje odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej verejnosti. Spravuje a fyzicky ochraňuje knižný fond.

História Mestskej knižnice Ľ. Štúra

Počiatky vzniku knižnice sa datujú od roku 1870. Knižnica bola spojená s existenciou Meštianskeho čítacieho spolku. Spolok založili miestni učitelia Anton Jakab a Štefan Baríny. Do jeho majetku patrili knihy a časopisy Národnie noviny, Obzor, Orol, Národný hlásnik, Raraška.

Knižnica sa skladala z darovaných kníh. Knihy sa požičiavali súkromne do rodín. Túto funkciu vykonávala rodina Lapárovcov. Po roku 1918 knihy požičiaval Anton Šebo.
V roku 1922 Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach v snahe pomôcť ľudu pri vzdelávaní sa rozhodlo zakúpiť knihy od Antona Šebu. Knižnica bola umiestnená v budove Mestského domu v Bánovciach nad Bebravou. Prvým knihovníkom bol Alfonz Vojťák. Napriek malému počtu kníh sa hodne kníh požičiavalo. V dobe trvania Slovenského štátu boli mnohé knižnice zatvorené. Medzi nich patrila aj bánovská knižnica.

Po oslobodení v roku 1945 došlo k zmenám aj v živote knižníc. Obnovila sa činnosť bánovskej knižnice. Knihy sa požičiavali jedenkrát v týždni. Odmena pre knihovníka bola 100 korún. Knihovník Vojtech Gašparík bol zamestnancom Národného výboru v Bánovciach nad Bebravou. Funkciu knihovníka vykonával popri zamestnaní. V roku 1948 bolo v knižnici 800 zväzkov kníh. Knižnica bola i naďalej umiestnená v budove Mestského národného výboru, na prízemí. Keď sa v roku 1951 premenovali obecné knižnice na ľudové, v našom meste sa z obecnej knižnice stáva Okresná ľudová knižnica. V roku 1952 sa knižnica presťahovala do Domu osvety. Riaditeľkou knižnice bola Anna Sečanská, zamestnaná na plný úväzok. Knižný fond neustále narastal a rozširovali sa priestory, v ktorých sa knižnica nachádzala. V roku 1955 sa stal správcom knižnice Štefan Obert, ktorý odovzdal knižnicu Irene Čukanovej. V rokoch 1957 až 1969 pôsobila vo funkcii vedúcej knižnice Margita Lišková. Jej spolupracovníčkou bola Zdenka Užíková.
V tejto dobe prichádzali na besedy do Bánoviec významní spisovatelia napr. Rudo Móric, Rudolf Jašík, Miloš Krno, Alfonz Bednár, Katarína Lazarová atď. Zásluhou pracovníčok knižnice bola odhalená pamätná tabuľa Janka Jesenského, národného umelca, spisovateľa a básnika, na dome, v ktorom pracoval v rokoch 1905 – 1914. Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia.

Za veľmi dobrú prácu s čitateľmi získala knižnica významné ocenenia. Za veľmi dobrú prácu s čitateľmi dostala Okresná ľudová knižnica titul Vzorná ľudová knižnica.
Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bola knižnica premenovaná na Mestskú knižnicu Ľudovíta Štúra.

Pod vedením vedúcej knižnice Zdenky Užíkovej sa práca s knihou dostáva na vysokú úroveň. Vo funkcii vedúcej knižnice pôsobila 24 rokov. Pod jej vedením bola knižnica v roku 1974 presťahovaná na sídlisko Sever do priestorov bývalej domovej správy.
V týchto priestoroch sa nachádza dodnes.

Online katalóg

Pre vstup do online katalógu – kliknite tu!

Mestská knižnica Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou v rámci skvalitnenia a rozšírenia služieb sprístupňuje online katalóg Clavius, ktorý umožňuje čitateľom rezervovanie dokumentov, sledovanie konta svojich výpožičiek a samoobslužné predlžovanie výpožičnej lehoty v akomkoľvek časovom okamihu.

Práca s online katalógom je jednoduchá!
Vyhľadávanie určitej položky v katalógu je prístupné všetkým – členom aj nečlenom Mestskej knižnice Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou. Stačí zadať do automatického formulára niektorý z údajov o hľadanej položke, či už názov konkrétnej knihy, autora alebo rok vydania. Online katalóg Vám ponúkne vyhľadané možnosti a tak sa hneď dozviete, či sa Vami žiadaná položka nachádza vo fonde knižnice aj s informáciou, či je práve požičaná alebo je Vám k dispozícii.

Členovia knižnice získavajú prístup k novým online službám!
Členom knižnice sú prístupné aj nové online služby. Môžu si rezervovať jednotlivé dokumenty, sledovať konto svojich výpožičiek a môžu si predlžovať výpožičné lehoty priamo cez internet.
Po otvorení online katalógu sa vstupuje cez "Vaše čitateľské konto" po zadaní čísla preukazu a PIN (RRMMDD). Akékoľvek ďalšie informácie radi poskytneme na telefónnom čísle 038/760 27 67

Otváracie hodiny

pondelok - piatok: 8.00 h - 17.00 h

Kontakt

Image

Knižnica Ľudovíta Štúra  - Bánovce

Bánovské kultúrne centrum
J. Matušku 766/19
95701 Bánovce nad Bebravou


Prevádzka: Mestská knižnica Ľudovíta Štúra
5. apríla 795/18
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: 038 760 2767
E-mail: kniznica@kulturabn.sk

Vedúca knižnice: Jarmila Mikulová
mikulova@kniznica.kulturabn.sk

Oddelenie beletrie: Jana Škultétyová
skultetyova@kniznica.kulturabn.sk

Oddelenie detskej literatúry: Mária Vavrová  
vavrova@kniznica.kulturabn.sk

Oddelenie náučnej literatúry: Jana Melasová  
melasova@kniznica.kulturabn.sk

Povinne zverejňované dokumenty nájdete tu: Povinne zverejňované dokumenty

Nájdete nás aj na Facebooku: @KniznicaLStura

Kde nájdete mestskú knižnicu?

Image

Knižnica Ľ. Štúra na Google mape