Bánovské noviny

Image

Logo Bánovské noviny

Hlavnou úlohou týždenníka Bánovských novín je informovať o dianí v meste, o činnosti orgánov samosprávy a jej organizácií a o iných udalostiach a faktoch, ktoré súvisia s mestom Bánovce nad Bebravou, vysvetľovať význam udalostí  a ich dopad na región, podporovať kultúrne aktivity, zabávať, či kritizovať. Snahou je priama komunikácia s občanmi a reagovanie na ich konkrétne podnety.

www stránka Bánovských novín

www.banovskenoviny.sk

Adresa redakcie

Námestie Ľudovíta Štúra 6/6
957 01 Bánovce nad Bebravou
(Dom služieb - 1. poschodie, vchod pri platane)
Bánovské noviny na mape

Šéfredaktor

Ing. Lenka Karasová
Tel.: 038/760 24 22, 0948 602 422
E-mail: redakcia@banovskenoviny.sk

Grafik

Ing. Vladimír Dúbravka
Tel.: 038/760 24 22
E-mail: grafika@banovskenoviny.sk

Obchodné oddelenie

Dana Pajtinková
Mobil: 0948 297 151
E-mail: obchod@banovskenoviny.sk