Mestské kultúrne stredisko

Image

Desmod v Bánovciach nad Bebravou 2023

Mestské kultúrne stredisko je mestskou organizáciou, ktorá realizuje kultúrno – spoločenské podujatia pre širokú verejnosť. Vo svojich aktivitách dbá na zachovávanie tradícií, sprostredkúva umelecké hodnoty a vytvára priestor pre tvorivé kultúrne aktivity. Organizuje výchovno – vzdelávacie programy a spoločenské podujatia. Podporuje ďalšie spoločenské organizácie fungujúce na pôde mesta tým, že im poskytuje priestory a pomáha pri organizovaní ich kultúrno – spoločenských podujatí.

Image

Logo Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou

Zabezpečuje činnosť Informačného centra a zastrešuje pôsobenie regionálnych médií – Bánovského televízneho vysielania a Bánovských novín.

MsKS bolo založené v roku 1994.

 

Galéria obrázkov

Image

Image