Knižné novinky do bánovskej knižnice

Uverejnené

Mestskej knižnici sa opäť podarilo získať financie na doplnenie knižného fondu, a to vďaka projektu s názvom „Knižné novinky do bánovskej knižnice“, ktorý vypracovala v marci 2024 vedúca knižnice Jarmila Mikulová v spolupráci s kolegyňou Veronikou Palušovou z MsKS. Týmto projektom reagovali na výzvu č. 8/2024  v rámci podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc, ktorú vyhlásil Fond na podporu umenia. V prvom polovici júna prišlo rozhodnutie z FPU, kde bol projekt schválený a podporený finančnou čiastkou vo výške 5 000 eur so spoluúčasťou mesta 556 eur. Čiže celková suma na nákup nových knižných titulov je 5 556 eur. Projekt je zameraný na skvalitnenie a zvýšenie počtu knižných jednotiek v knižničnom fonde. Na základe analýzy súčasného stavu knižničného fondu, zisťovania dopytu čitateľov a ponuky vydavateľstiev, chceme nakúpiť nové knižné tituly pre všetky vekové kategórie používateľov - na nákup detskej beletrie a náučnej literatúry rôznych žánrov, beletriu pre dospelých - poéziu a  prózu slovenských autorov, bestsellery, diela svetovej literatúry a  do  náučného oddelenia pribudnú knihy z  rôznych vedných odborov. 

Do projektu sa môžu zapojiť aj naši používatelia, ktorí nám môžu svoje tipy a nápady povedať priamo v knižnici, na sociálnych sieťach alebo poslať mail na kniznica@kulturabn.sk.