„Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“ 

Uverejnené

 

 Aj tento rok pripravili pracovníčky Mestskej knižnice Ľ. Štúra pre všetky súťažiace deti, ktoré sa zapojili do 20. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže „ Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“, pestrý program a veľa zaujímavých a hodnotných cien. Do čitateľskej súťaže sa zapojilo 156 žiakov zo ZŠ Gorazdova, ZŠ Školská, ZŠ Zlatníky a ZŠ Rybany.Dňa 25. júna 2024 sa v sále MsKS konalo slávnostné ukončenie.Na začiatku súťaže vybrali pani učiteľky trojčlenné družstvá a tie priamo na pódiu pod dohľadom Osmijanka odpovedali na súťažné úlohy vedúcej knižnice Jarmily Mikulovej. Samozrejme, že tie boli o prečítaných detských knihách a o našom meste. Za mohutného povzbudzovania spolužiakov súťažiaci úspešne zvládli riešenie úloh.Najviac bodov získal Tigrí tím zo ZŠ Zlatníky, druhí skončili Myší špióni zo ZŠ Školská, na treťom mieste sa umiestnili Exoti zo ZŠ Gorazdova.Po súťaži nasledovalo slávnostné žrebovanie, kde do osudia boli vložené mená všetkých riešiteľov súťaže. Žrebovalo sa o 32 hodnotných cien.Najväčší jasot však nastal na záver, keď si jeden zástupca z každej triedy vylosoval lístoček, na ktorom bola napísaná cena, kde mohli žiaci vyhrať badminton, lopty a hlavnou cenou bola opäť torta v tvare Osmijanka, ktorú aj Osmijanko v podaní Soni Exlerovej upiekol.Šťastie sa usmialo na žiačku Emu Manduchovú zo ZŠ Zlatníky, ktorá pre svojich spolužiakov vyžrebovala Osmijankovu tortu.

Veľké ďakujem patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave detí do celoslovenskej súťaže „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“