TU ŽIJEM! 2024

Dátum podujatia
Miesto konania

Mesto Bánovce nad Bebravou, Centrum voľného času, Mestské kultúrne stredisko, Základná umelecká škola Dezidera Kardoša, činorodý priestor ŽI:VA, Fond na podporu umenia vás pozývajú na TU ŽIJEM - festival kultúry, športu a občianskeho aktivizmu v našom meste.
PROGRAM:
30.5.2024: 15,00 h - Zlaté vajce (slovenskej literatúry) ide do školy - koncertná sála ZUŠ DK
    17,00 h - Absolventský koncert ZUŠ DK I - Koncertná sála J. Jesenského ZUŠ DK
    19,00 h - Absolventský koncert ZUŠ DK II - Koncertná sála J. Jesenského ZUŠ DK
31.5.2024: 10,00 h - Zlaté vajce (slovenskej literatúry) ide do školy - koncertná sála ZUŠ DK
    15,00 h - Debatný klub GJJ – Sme dnes všetci na hlavu? - ŽI:VA
    17,00 h - Vernisáž výstavy výtvarných prác ZUŠ DK - MsKS
    19,00 h - Deziderov letný koncert - mestský park
1.6.2024: 9,30 h - MDD - mestský park
    13,00 h - Mestský park žije! - hudba, tanec, performácie - mestský park: Big Bang (13,30 h), Tanec nás spája I. časť - CVČ, ZUŠ DK, SZUŠ Muzeta, SZUŠ Ars Akademy (14,30 h), Trimaj (15,00 h), Tanec nás spája II. časť - CVČ, ZUŠ DK, SZUŠ Muzeta, SZUŠ Ars Akademy (16,00 h), Eggs on the Wall (16,30 h), Tanec nás spája III. časť - CVČ, ZUŠ DK, SZUŠ Muzeta, SZUŠ Ars Akademy (17,30 h), Kazostroj (18,00 h)  19,00 h - Debatný klub GJJ - Chcem tu žiť! - čo môže mesto urobiť pre mladých - ŽI:VA

tu zijem 2024