Farba stránky
Filmový klub Kassandra pri MsKS uvádza film Prípitok

Filmový klub Kassandra pri MsKS uvádza film Prípitok

Adrien trčí na otravnej rodinnej večeri. Otcove historky sa po stý raz opakujú, matka sa vyžíva v nudnej konverzácii a sestrin snúbenec ako vždy...

Jozef ŽATKO: MAJSTER AKVARELU - pocta maliarovi k nedožitým 90.narodeninám

Jozef ŽATKO: MAJSTER AKVARELU - pocta maliarovi k nedožitým 90.narodeninám

Jozef Žatko, bol nielen majstrom akvarelu. Bol majstrom života. Hoc ten jeho bol krátky, každý kto sa s ním mal možnosť stretnúť a “upadnúť“ s...

 • Filmový klub Kassandra pri MsKS uvádza film Prípitok

  Filmový klub Kassandra pri MsKS uvádza film Prípitok

 • Jozef ŽATKO: MAJSTER AKVARELU - pocta maliarovi k nedožitým 90.narodeninám

  Jozef ŽATKO: MAJSTER AKVARELU - pocta maliarovi k nedožitým 90.narodeninám

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Hlavná stánkaZásady spracúvania osobných údajov v BKC (GDPR)

Zásady spracúvania osobných údajov GDPR

Bánovské kultúrne centrum, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Knižnica Ľ. Štúra, 5. apríla 795/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Interný dokument Zásady spracúvania osobných údajov je vydaný v súvislosti s novým nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25. mája 2018.

Spracúvané údaje

Osobné údaje spracúvame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely ich uchovávania. Osobné údaje spracúvame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Spracúvame osobné údaje v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • dátum narodenia
 • číslo OP

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa sú to nasledovné identifikačné, adresné a kontaktné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa prechodného pobytu

Zároveň sa oprávnene spracúvajú aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • číslo občianskeho preukazu
 • číslo telefónu
 • e-mailová adresa

Účel spracovania osobných údajov

osobné údaje spracúvame z dôvodu registrácie čitateľov knižnice a evidencie zapožičania knižných titulov

 • spracúvame výpožičky knižných titulo
 • spracúvame objednávky na výpožičky
 • evidujeme záväzky voči knižnici (nevrátené výpožičky)
 • používame e-mailovú komunikáciu s čitateľmi, informujeme o záväzkoch čitateľa, podujatiach knižnice a o organizačných záležitostiach (napr. zmena otváracích hodín a pod.).

Zásady použitia osobných údajov

 • osobné údaje nešírime, ani neposkytujeme tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi
 • osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia so službami poskytovanými knižnicou
 • osobné údaje nepoužívame na profilovanie.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov
 • Evidencia údajov o čitateľoch – ak čitateľ dva roky nevyužil služby knižnice, presúvajú sa jeho údaje do archívu. Ak požiada o vymazanie z evidencie, tieto údaje budú vymazané
 • Evidencia údajov o výpožičkách - ak čitateľ dva roky nevyužil služby knižnice, presúvajú sa jeho údaje do archívu.Ak požiada o vymazanie z evidencie, tieto údaje budú vymazané

Forma spracúvania osobných údajov?

osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Poučenie o právach dotknutej osoby

každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 • na prístup k údajom
 • na opravu údajov
 • na vymazanie údajov
 • na obmedzenie spracúvania údajov
 • na prenosnosť údajov
 • namietať.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a má tiež právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame, prostredníctvom zaslania správy z príslušnej e-mailovej adresy na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. 5. 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 25.5.2018

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2021 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk