Informácie o použití cookies

Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

Farba stránky
Stredoveký festival Villa Ben 2022

Stredoveký festival Villa Ben 2022

4. ročník stredovekého festivalu Villa Ben sa uskutoční 20. augusta 2022 v bánovskom mestskom parku. Ponúka atraktívny program pre celú rodinu....

Obývačka pod platanom v lete 2022

Obývačka pod platanom v lete 2022

V lete 2022 opäť spolu s knižnicou pripravujeme tvorivé popoludnia pre deti. Štyri stredy počas leta sa stretneme na Námestí Ľ. Štúra v...

 • Stredoveký festival Villa Ben 2022

  Stredoveký festival Villa Ben 2022

 • Obývačka pod platanom v lete 2022

  Obývačka pod platanom v lete 2022

 • Kultúrne leto 2022

  Kultúrne leto 2022

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Hlavná stánkaZásady spracúvania osobných údajov v BKC (GDPR)

Zásady spracúvania osobných údajov GDPR

Bánovské kultúrne centrum, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Knižnica Ľ. Štúra, 5. apríla 795/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Interný dokument Zásady spracúvania osobných údajov je vydaný v súvislosti s novým nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25. mája 2018.

Spracúvané údaje

Osobné údaje spracúvame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely ich uchovávania. Osobné údaje spracúvame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Spracúvame osobné údaje v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • dátum narodenia
 • číslo OP

Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa sú to nasledovné identifikačné, adresné a kontaktné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa prechodného pobytu

Zároveň sa oprávnene spracúvajú aj osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby v rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • číslo občianskeho preukazu
 • číslo telefónu
 • e-mailová adresa

Účel spracovania osobných údajov

osobné údaje spracúvame z dôvodu registrácie čitateľov knižnice a evidencie zapožičania knižných titulov

 • spracúvame výpožičky knižných titulo
 • spracúvame objednávky na výpožičky
 • evidujeme záväzky voči knižnici (nevrátené výpožičky)
 • používame e-mailovú komunikáciu s čitateľmi, informujeme o záväzkoch čitateľa, podujatiach knižnice a o organizačných záležitostiach (napr. zmena otváracích hodín a pod.).

Zásady použitia osobných údajov

 • osobné údaje nešírime, ani neposkytujeme tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi
 • osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia so službami poskytovanými knižnicou
 • osobné údaje nepoužívame na profilovanie.

Doba uchovávania osobných údajov

 • Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov
 • Evidencia údajov o čitateľoch – ak čitateľ dva roky nevyužil služby knižnice, presúvajú sa jeho údaje do archívu. Ak požiada o vymazanie z evidencie, tieto údaje budú vymazané
 • Evidencia údajov o výpožičkách - ak čitateľ dva roky nevyužil služby knižnice, presúvajú sa jeho údaje do archívu.Ak požiada o vymazanie z evidencie, tieto údaje budú vymazané

Forma spracúvania osobných údajov?

osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Poučenie o právach dotknutej osoby

každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 • na prístup k údajom
 • na opravu údajov
 • na vymazanie údajov
 • na obmedzenie spracúvania údajov
 • na prenosnosť údajov
 • namietať.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a má tiež právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame, prostredníctvom zaslania správy z príslušnej e-mailovej adresy na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. 5. 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 25.5.2018

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2021 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk