Mesto oslávi výročie aj s festivalom Tu žijem 2022