Výročná členská schôdza Klub dôchodcov Bánovce 2022