Jedna humanitárna zbierka našla svoj cieľ a druhá pokračuje