Vývoj počtu obyvateľov v Bánovciach s prehľadom najpoužívanejších mien novorodencov