Členovia SZZP a Klubu dôchodcov a ich aktuálna situácia