Cenník služieb knižnica

Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

POPLATKY OD 1.1.2022

Zápisné (platnosť 12 mesiacov)                                

 • dospelí, študenti - 4,00 €
 • dôchodca, invalidní dôchodcovia, ZŤP - 3, 00 €
 • deti do 15 rokov - 2,00 €
 • deti predškolského veku - zadarmo

Sankčné poplatky

I. upomienka  (bez písomného upozornenia)                        

 • dospelí - 1,00 €
 • deti - 0,50 €

II. upomienka

 • dospelí - 2,00 €
 • deti - 1,00 €

III. upomienka

 • dospelí - 3,00 €
 • deti - 1,70 €

IV. upomienka (pokus o zmier)

 • dospelí - 5,00 €
 • deti - 3,50 €

 

 • vystavenie duplikátu čitateľského preukazu - 1,00 €
 • poškodenie etikety čiarového kódu - 1,00 €
 • poplatok za poškodenie dokumentu (znečistenie, podčiarknutý alebo vyznačený text) - 3,00 €

strata dokumentu: odd. pre deti a mládež 3 násobok pôvodnej ceny dokumentu, odd. beletrie a náučnej literatúry 5 násobok pôvodnej ceny dokumentu

Medziknižničná výpožičná služby – MVS, MMVS

 • za každý vypožičaný dokument (náklady spojené s poštovným a balným) - 3,00 €        
  • poplatok sa môže meniť podľa podmienok poskytujúcej knižnice
 • poplatok za fotokópiu článku prostredníctvom MVS - 1,00 €
 • vytlačenie za každú stranu formátu A4 - 0,10 €

Rešeršné služby        

 • vypracovanie rešerše - 4,00 €
 • vytlačenie za každú stranu formátu A4 - 0,15 €

Reprografické služby z vlastných fondov

 • za každú stranu formátu A4 - 0,15 €
 • za každú stranu A3 - 0,20 €

Tlač z PC

 • tlač 1 strany - 0,15 €
 • skenovanie 1 strany - 0,30 €