Biblioterapia - DSS ARCHA

Pokračovanie biblioterapie v rámci projektu ,,Knižnica otvorená pre všetkých" sa tentokrát uskutočnilo v detskom oddelení Mestskej knižnice Ľ. Štúra. Klientom z Archa DSS Bánovce nad Bebravou sme čítali z knižky ,,Príbehy o priateľstve čítam rád". Akciu finančne podporil Fond na podporu umenia - 7.10.2021

aaaaaaalogo fpu