Prečítané leto – Obývačka pod platanom 2021

Posledným stretnutím Prečítaného leta v Obývačke pod platanom sme zavŕšili sériu štyroch posedení počas letných prázdnin na námestí. Každé stretnutie sa nieslo v danej téme. Prvé O dáždnikoch, druhé O stopách, tretie O piknikoch a posledné štvrté O vytrvalosti. Na každú tému sme pripravili knižné tituly, ktoré súviseli s témou a tak sme deťom ponúkli tipy na čítanie. Z kníh sme vybrali vždy jednu, z ktorej sme si prečítali a deti sa aktívne zapájali do deju. Nechýbali ani vedomostné debaty a aktivity, či už umelecké i pohybové. Potešilo nás, že deti s rodičmi sa zúčastňovali v hojnom počte a vždy odchádzali v spokojnosti a v dobrej nálade.Na podujatí sa aktívne podieľala aj Súkromná MŠ Wonderland za čo im veľmi pekne ďakujeme.Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.   

á         áá         áááíííýýý

ýýýéééééééééélogo fpuííí