Knižnica otvorená pre všetkých

Mestská knižnica Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou bola opäť úspešná pri podaní projektu „ Knižnica otvorená pre všetkých", ktorý podporil Fond na podporu umenia sumou 2 000€.
Hlavnou myšlienkou projektu je ponúknuť rôzne podujatia a aktivity knižnice rôznym skupinám obyvateľov. Chceme docieliť to, aby bola knižnica naozaj pre všetkých, o čom svedčí aj názov projektu. Chceme knižnicu prezentovať nielen ako miesto, kde sa knihy požičiavajú, ale aj ako organizáciu, ktorá usporadúva veľa zaujímavých podujatí pre mladých, starších a znevýhodnených.
Prvou aktivitou je Biblioterapia v Arche - ide o terapeutické čítanie literatúry zdravotne znevýhodneným klientom Domova sociálnych služieb Archa v Bánovciach nad Bebravou pravidelne každý mesiac. V rámci tohto projektu sme zakúpili 21 knižných titulov, ktoré budú použité pri terapii.
Cieľom projektu je zorganizovať aj tieto podujatia:
- Prečítané leto v obývačke pod platanom - ide o 4 podujatia určené najmä deťom a ich rodičom. Konať sa budú vo vonkajšom prostredí priamo na námestí Ľ. Štúra, kde vznikne improvizovaná obývačka, v ktorej sa budú konať aktivity spojené s aktuálnou témou Prečítaného leta (ide o iniciatívu, ktorá vymýšľa zaujímavé tipy).
- Maľované námestie - ide o podujatie určené pre deti školského veku - súťaž v kreslení kriedami priamo na dlažbu na bánovskom námestí.
- Seniori v knižnici - beseda s literárnym hosťom určená predovšetkým najstarším používateľom
- Čítame s Osmijankom - podujatie v rámci celoslovenskej kampane, pôjde o workshop - tvorivé dielne pre deti a rodičov v spolupráci s neziskovou organizáciou Osmijanko, ktorá vyhlasuje celoslovenskú čitateľskú súťaž Čítame s Osmijankom. Pridaj sa aj ty!

cccccvvvvvvvvvlogo fpu