Celé Slovensko číta deťom 2019

Celé Slovensko číta deťom

Aj v tomto roku sa Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou zapojila do 5. ročníka čítania deťom v Slovenskej republike „Celé Slovensko číta deťom“- Čítajme deťom 20 minút každý deň! Patronát nad podujatím  prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Dňa 3.6.2019 o 10.00h zahájila čítanie v Mestskej knižnici Ľ. Štúra primátorka nášho mesta Rudolfa Novotná, ktorá čítala žiakom tretieho ročníka zo ZŠ Gorazdova a ZŠ Komenského z knižky Gabriely Futovej „Lebo musím!“Následne v čítaní pokračovala Eva Lavríková, známa prekladateľka kníh o Prdipráškovi, ktorá si tentokrát priniesla knižku od Petra Karpinského „Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali“.Do čítanie sa zapojili aj pani učiteľky Katarína Oboňová a Dagmar Čikošová.Pri počúvaní príbehov sa veru deťom nechcelo ísť ani do školy. Na záver podujatia sa deti rozprávali s pani primátorkou Rudolfou Novotnou, ktorá ich pozvala na návštevu Mestského úradu.Pri odchode deti dostali bulletiny a záložky do kníh, ktoré nám venovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom.

Dňa 4.6.2019 pokračovalo čítanie v DSS Archa. Vedúca knižnice Jarmila Mikulová zahájila čítanie úryvkom z knihy „Lebo musím“ od Gabriely Futovej. Do čítania sa postupne zapojili knihovníčka Mária Vavrová, riaditeľka DSS Archa Renáta Streicher a jej klienti, ktorí sa zabávali na úsmevných príbehoch.Spolu sa na akcii zúčastnilo 68 detí. Už teraz sa tešíme na 6. ročník čítania i na stretnutie so zaujímavými ľuďmi.

                         yyyybbbb

                         nnnnmmmm

                         vvvvv