Beseda proti alkoholizmu

Prevencia proti alkoholizmu

Dňa 18. a  20. marca pracovníčky CPPPaP Dana Balažovičová, Lucia Rošteková a pracovníčka sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Jana Vaňová v spolupráci s Mestskou knižnicou Ľudovíta Štúra Bánovce nad Bebravou pripravili pre žiakov druhého stupňa základných škôl besedu na tému ,,Prevencia proti alkoholu". Táto beseda bola organizovaná v dôsledku skutočnosti, že v meste Bánovce nad Bebravou sa za posledného pol roka opakovane vyskytli prípady nadmerného požívania alkoholu maloletými osobami vo veku do štrnásť rokov.

                      lllmmm

Na začiatok si žiaci pozreli dva krátke filmy, v ktorých bolo poukázané na príčiny vzniku alkoholizmu a taktiež dôsledky. Vo filmoch vyspovedali niekoľko mladistvých, ktorí v mladom veku priši do styku z alkoholom a o dôsledkoch konzumácie alkoholu z pochybných zdrojov. V týchto filmoch sa rozprávalo najmä o mladistvých dievčatách vo vekovom rozmedzí od 12 do 15 rokov. Po filmoch žiaci besedovali s pracovníčkami CPPPaP o rizikách, ktoré sú spojené s pitím alkoholu. Cieľom celej besedy bolo oboznámiť dospievajúcich s tým čo ich čaká, ak by sa rozhodli ísť touto cestou a ako sa tomu vyvarovať a brániť. Pracovníčka sociálno-právnej ochrany detí ich upozornila na skutočnosť, že pokiaľ opakovane bude zistené, že konzumuje alkohol môže mu byť cestou súdu nariadené liečenie a následne pobyt v resocializačnom zariadení.

Na záver bola zorganizovaná anketa so zameraním na danú tému, kde sa deti vyjadrovali k tvrdeniam a mýtom ku konzumácii alkoholu. Z dôvodu, že ide o spoločensky závažný a narastajúci problém besedy k danej téme budú realizované aj v priebehu nasledujúcich mesiacov podľa záujmu základných škôl v našom meste.