Informácie o použití cookies

Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte.

Farba stránky
Preteky automobilov do vrchu 2022

Preteky automobilov do vrchu 2022

Tradičné športové podujatie s medzinárodnou účasťou športových tímov. Ak chcete zažiť adrenalín motoršportu na vlastnej koži, nenechajte si ujsť...

  • Preteky automobilov do vrchu 2022

    Preteky automobilov do vrchu 2022

  • Kultúrne leto 2022

    Kultúrne leto 2022

  • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

    Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Hlavná stánkaKnižnica - Bánovské kultúrne centrum

Knižnica na facebooku

 

Obývačka pod platanom 2022

Aj toto leto sme pripravili pre vás počas letných prázdnin stretnutia  pod platanom, ktoré sa budú  konať v dňoch 6. a 13. júla 2022. Pokračovať budeme 24. a 31. augusta.  Pripravili sme pre vás tvorivé a zábavné aktivity deti.                                                  

                                            obyvacka 202215376

Osmijanko 2022

„Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!"

Aj tento rok pripravili pracovníčky Mestskej knižnice Ľ. Štúra pre všetky súťažiace deti, ktoré sa zapojili do 18. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže „ Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!", pestrý program a veľa zaujímavých a hodnotných cien.Dňa 28. júna 2022 zaplnilo sálu MsKS 194 žiakov tretieho a štvrtého ročníka zo ZŠ Gorazdova, ZŠ Partizánska, ZŠ Školská a žiaci zo ZŠ Zlatníky.Na začiatku súťaže vybrali pani učiteľky trojčlenné družstvá a tie priamo na pódiu pod dohľadom Osmijanka odpovedali na súťažné úlohy vedúcej knižnice Jarmily Mikulovej. Samozrejme, že tie boli o prečítaných detských knihách alebo o ich autoroch. Za mohutného povzbudzovania spolužiakov súťažiaci úspešne zvládli aj riešenie rozhádzaných slov, morzeovky a skladanie rozstrihaného Osmijanka.Najviac bodov 22 získali Exoti zo ZŠ Zlatníky, druhí s počtom bodov 17 skončil Tigrí tím zo ZŠ Gorazdova, na treťom mieste sa umiestnili Miší špióni zo ZŠ Partizánska s počtom bodov 15 a na štvrtom mieste sa umiestnili Grázlikovia zo ZŠ Školská s počtom bodov 13.Po súťaži nasledovalo slávnostné žrebovanie, kde do osudia boli vložené mená všetkých riešiteľov súťaže.Žrebovalo sa o 32 hodnotných cien.Najväčší jasot však nastal na záver, keď si jeden zástupca z každej triedy vylosoval lístoček, na ktorom bola napísaná cena, kde mohli žiaci vyhrať kriedy, badminton, lopty a hlavnou cenou bola opäť torta v tvare Osmijanka, ktorú aj Osmijanko v podaní Soni Exlerovej upiekol.Šťastie sa usmialo na žiačku z 3.B. Katarínu Tománkovú zo ZŠ Partizánska, ktorá pre svojich spolužiakov a pani učiteľku Tatianu Ligockú vyžrebovala Osmijankovu tortu.Súťažiacich prišla pozdraviť bývalá vedúca knižnice Helena Klobučníková, ktorá sa pred 17 rokmi zúčastnila seminára o Osmijankovi v mestskej knižnici v Piešťanoch a priniesla myšlienku organizovania Osmijanka aj v našej knižnici.Celú akciu pripravili pracovníčky Mestskej knižnice Ľ. Štúra pre rozvoj čítania detí. Veľké ďakujem patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave detí do celoslovenskej súťaže „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!"

nnnnnnnnnn

Celé Slovensko číta deťom 2022

Od 20. júna do 24. júna prebiehal „Týždeň čítania deťom" - Čítajme deťom 20 minút každý deň! do ktorého sa pravidelne zapája aj Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou.
 Maratón čítania zahájila v Mestskej knižnici Ľ. Štúra vedúca knižnice Jarmila Mikulová, ktorá prečítala žiakom 3. B zo ZŠ Partizánska z knihy od Petra Stoličného „Dobrý deň, opica Škorica". Následne v čítaní pokračovala Kristína Medeková z FS Drienovec a postupne sa vystriedali aj odvážni žiaci z triedy. Pri počúvaní veselých príbehov o slušnom správaní sa veru deťom ani do školy nechcelo ísť. Na záver podujatia im Kristínka zaspievala aj zatancovala. Žiaci s pani učiteľkou Ligockou dostali bulletiny a záložky do kníh, ktoré nám venovalo občianske združenie Celé Slovensko číta deťom.

Dňa 22.6.2022 pokračovalo čítanie v DSS Archa. Knihovníčka Mária Vavrová zahájila čítanie úryvkom z knihy „Krištof vrabec z prvej cé" od Marty Hlušíkovej. Do čítania sa postupne zapojili knihovníčka Janka Melasová, pracovníčky DSS Archa a jej klienti, ktorí sa zabávali na úsmevných príbehoch.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník čítania i na stretnutie so zaujímavými ľuďmi.      qqqqqqqqqq

Oznam o revízii knižničného fondu

                Revízia knižničného fondu

Vlado Kulíšek - Živá knižnica

V priestoroch Ži:va sme privítali míma a spisovateľa Vlada Kulíška, autora knihy zážitkov z predstavení rôznych kútov sveta s názvom ,,Od Vietnamu po Čínu, s pantomímou okolo sveta". Na gitare ho sprevádzal hudobný hosť Martin Tomašovych. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia.

xxxxxxlogo fpu

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou. Mesto Bánovce nad Bebravou, Obec Uhrovec v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, Spoločným školským úradom v Bánovciach nad Bebravou, Spoločnosťou Alexandra Dubčeka a Mestským kultúrnym strediskom s. r. o. v Bánovciach nad Bebravou pripravili 25. ročník krajskej súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec v Dome kultúry Uhrovec, ktorý sa konal 27. mája 2022. Pri príprave podujatia sa aktívne podieľali aj pracovníčky Mestskej knižnice Ľ. Štúra v Bánovce nad Bebravou.

n1 2n2 2

Čítať ďalej...

Týždeň slušného správania 2022

Pravidlám slušného správania sa učíme odmalička a používame ich denne. V dnešnej dobe nám ale správanie mladých dievčat a chlapcov niekedy „vyráža dych." Práve z týchto dôvodov zorganizovali pracovníčky Mestskej knižnice Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou a pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou už 11. ročník „ Týždeň slušného správania".Podujatia sa konali v Mestskej knižnici Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou v týždni od 16. 5. do 20.5. 2022.Na začiatok bola pripravená ukážka z animovaného seriálu o pravidlách slušného správania Chochmesovci, kde sa  žiaci dozvedeli „Ako sa správať pri stole", „Ako sa správať k susedom" a mnoho iného. Ukážku je možné pozrieť i na sociálnych sieťach.Počas dvoch vyučovacích hodín  žiaci na veľké baliace papiere tvorivou formou zobrazili ako si predstavujú svoje správanie v rodine, v škole, na ulici, v dopravnom prostriedku, v divadle... Žiaci sa rozdelili do skupín, kde každá skupina odprezentovala svoje výtvarné práce. A ako sa slušne správať v reštaurácií si vyskúšali v scénkach, na ktorých sa nielen niečo naučili ale aj veľmi zabavili.Podujatie viedli pracovníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie riaditeľka Daniela Balažovičová a psychologičky Veronika Kozinková a Tatiana Koprivová.Tohto výchovného týždňa sa zúčastnili žiaci 7. ročníkov zo základných škôl a Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou.Dúfame, že si žiaci z besied o slušnom správaní zobrali ponaučenie a budú sa aj podľa toho správať.

Pracovníčky MsKĽŠ a CPPPaP by sa chceli poďakovať všetkým pedagogickým pracovníkom za spoluprácu.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTSSplagát

Živá knižnica - Peter Šloser

Živá knižnica Rozhovory (nielen) o knihách..., tak sa volala literárna beseda, ktorá sa konala 10.5.2022 v Mestskej knižnici Ľ. Štúra s hosťom Petrom Šloserom /Peter Chudý/, bývalým policajným plukovníkom, ktorý stál aj pri vzniku NAKA.Kriminálne prípady z posledných rokov policajnej kariéry ho inšpirovali k tomu, aby čitateľom vo svojich knihách poodhalil to, čo malo navždy zostať zahalené rúškom tajomstva.
Zviditeľnil sa už pri svojej prvotine Mafiánska poprava?, za ktorú získal aj ocenenie Panta Rhei Awards – Slovenský knižný debutant roka 2019. Vo svojej tvorbe pokračoval dielami Policajná chobotnica a Polícia v rukách mafie. V krátkej dobe vyjde na knižný trh v poradí jeho štvrtá kniha s názvom Spolok judášov.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

yyyyyylogo fpu

Čítame s Osmijankom

Čítame s Osmijankom - v rámci projektu ,,Knižnica otvorená pre všetkých", ktorý podporil Fond na podporu umenia sa konali dňa 29. 4. 2022 v Mestskej knižnici Ľ. Štúra tvorivé dielne pre malých a veľkých v spolupráci s neziskovou organizáciou Osmijanko. Podujatie viedla riaditeľka Osmijanka n.o. Miroslava Biznárová a Ľudmila Hrdináková, ktorá spolupracuje pri tvorbe otázok do súťaží. Hlavnou témou podujatia bol strach a hrdinstvo z knihy od Roalda Dahla Minpinkovia. Je to príbeh o maličkých ľudských bytostiach, ktoré žijú vo svojich útulných obydliach v korunách starých stromov a vozia sa z miesta na miesto na krídlach vtáčikov. Zísť dolu na zem je pre nich nebezpečné, lebo v lese číha strašný netvor, chrliaci oheň. Malý Billy - zvedavý a tak trochu neposlušný chlapec - zbaví les netvora a dostane od minpinkov takú odmenu, akú nedostalo ešte žiadne dieťa na svete. Počas čítania knihy sme riešili čo by mohlo v danej situácií nastať a ako by sme si predstavovali pokračovanie danej situácie. Čítanie bolo spojené s literárno-hudobno-výtvarnými aktivitami a prvkami tvorivej dramatiky. Odprezentovaný bol aj život a diela Roalda Dahla.
Všetci zúčastnení si z akcie odniesli veľa zážitkov a vedomosti, ktoré využijú vo svojom pracovnom i osobnom živote.

osmij3osmij2omij4osmij1osmij5logo fpu

Vyhodnotenie kvízu o knižnici.

Na marec sme pre vás pripravili vedomostný kvíz o knižnici. Nastal čas na vyhodnotenie. Zapojilo sa 31 súťažiacich z toho správnych odpovedí bolo celkovo 8. Najväčší problém robila otázka o výške registračného poplatku a dĺžke výpožičnej doby kníh.Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali 5 výhercov , ktorí od nás dostanú malú pozornosť, ktorú si môžu vyzdvihnúť v knižnici.
Výhercovia: Sečanská Michaela, Striežencová Lucia, Bližňáková Andrea, Valaštínová Sabina, Turčanová Nikola.
Ďakujeme že ste sa zapojili do nášho kvízu.

01 BN kniznica logo-2000px12061

Strana 1 z 12

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2021 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk