Farba stránky
Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka - ZMENA TERMÍNU

Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka - ZMENA TERMÍNU

Tárajko a Popletajka spolu s kamarátmi z rozprávok precestujú celý svet, len aby našli začarovanú kamarátku Pandu Vandu. Predstavenie bude plné...

SMS/EMAIL hlásnik

SMS/EMAIL hlásnik

Vážení občania,  Mesto Bánovce nad Bebravou Vám ponúka novú službu SMS-info, prostredníctvom ktorej môžete byť informovaní o dianí a...

 • Advent v meste Bánovce nad Bebravou

  Advent v meste Bánovce nad Bebravou

 • VYPREDANÉ: Kollárovci, druhé vystúpenie

  VYPREDANÉ: Kollárovci, druhé vystúpenie

 • Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka - ZMENA TERMÍNU

  Z rozprávky do rozprávky: Tárajko a Popletajka - ZMENA TERMÍNU

 • SMS/EMAIL hlásnik

  SMS/EMAIL hlásnik

Reklama v Bánovských novinách

Najlacnejšia reklama v BÁNOVSKÝCH NOVINÁCH

Bánovské noviny vychádzajú opäť ako samostatné mestské periodikum od začiatku roka 2012. Za tú dobu si získali veľký záujem zo strany občanov a vybudovali si image seriózneho obecného periodika poskytujúceho všestranné informácie nielen zo samosprávy.

Logo Bánovské novinyBánovské noviny sú týždenníkom občanov mesta Bánovce nad Bebravou, ale aj širokého okolia. Svojim nákladom pokrývajú všetky domácnosti v meste a sú šírené aj prostredníctvom internetu, kde si ich môže nájsť takmer každý. Našou tendenciou je postupne obsiahnuť celý bánovský región. Aktuálne informujú o dianí v meste a okolí v oblasti komunálnej politiky, spoločensko – kultúrneho života, školstva či športu. Cieľom tohto periodika je poskytovať najmä spravodajstvo z mesta, propagovať ho, jeho občanov a taktiež subjekty pôsobiace na jeho území, v širšom okolí. Noviny sú úzko prepojené s Bánovským televíznym vysielaním. Aktuálne informácie nájdete na facebooku: www.facebook.com/banovske.noviny

Periodicita: týždenná
Inzercia v bánovských novinách - preklikFormát: 282 x 390 mm
Rozsah: 8 strán
Tlač: farebná
Podklad: novinový papier 45g/m3
Náklad: 8 200 kusov
Lokalita distribúcie: Bánovce nad Bebravou, mestské časti
Uzávierka: streda
Distribúcia: utorok,streda
Počet vydaní za rok: 50

 

Cena reklamy v Bánovských novinách

                                              bez DPH     s DPH

Formát 1       (255x355mm)             220 €            264 €

Formát 2       (255x166 mm)            120 €            144 €

Formát 3       (126x166 mm)              80 €            96 €

Formát 4       (126x81,5 mm)             44 €            52,8 €

Formát 5       (83x53 mm)                  20 €            24 €

Formát 6       (255x70 mm)                80 €            96 €

 


Uvedené ceny sú za reklamu uverejnenú na 1 týždeň.

Titulná strana je so 100 % prirážkou.

Osobitná kategória inzercie:

Inzercia týkajúca sa výberových konaní a pod. vyhlasované obcami

          Formát 4       (126x81,5 mm)       15 s DPH

          Formát 5       (83x53 mm)             8 s DPH

 

Grafická inzercia športových a kultúrnych podujatí (organizátori obec a občianske združenia)

          Formát 4       (126x81,5 mm)       20 s DPH

          Formát 5       (83x53 mm)            10 s DPH

 

Inzercia v bánovských novinách - preklikGrafické znázornenie rozmerov reklám nájdete nižšie: Ísť na grafiku

 


Celoročná reklama v Bánovských novinách

V prípade celoročnej reklamy platí zľava 30 % z ceny za reklamu. Vaša reklama sa v týchto novinách bude objavovať každý týždeň, spolu 50 krát v kalendárnom roku. Ako bonus k tomuto reklamného balíku prikladáme reklamu v Bánovskom televíznom vysielaní – videotext – na 2 kalendárne mesiace  ZDARMA!!! podľa ľubovoľného výberu obdobia v roku.

Polročná reklama v Bánovských novinách

V prípade celoročnej reklamy platí zľava 20% z ceny za jednorazovú reklamu. Vaša reklama sa v týchto novinách objaví spolu 25 krát v kalendárnom roku. Ako bonus k tomuto reklamného balíku prikladáme reklamu v Bánovskom televíznom vysielaní na 1 kalendárny mesiac ZDARMA!!! podľa ľubovoľného výberu obdobia v roku. 

V prípade polročnej a celoročnej reklamy ponúkame možnosť zverejnenia reklamy aj na webovom sídle www.kulturabn.sk v podobe web banneru s preklikom počas trvania reklamnej kampane v Bánovských novinách. 

 

Výroba grafickej reklamy

 • spracovanie v el. podobe dodaných podkladov                                           10 € (bez DPH)          12 € (s DPH)  
 • celková výroba grafiky (návrh obrázku, graf. spracovanie textu)                15 € (bez DPH)          18 € (s DPH) 

Riadková inzercia
Ide o uverejňovanie textových inzerátov občanov a podnikateľských subjektov. V rámci ceny uverejňujeme inzerát aj na stránke www.kulturabn.sk

Cena za 1 začatý riadok     2 € s DPH  (1 riadok = 36 znakov)

Blahoželania a poďakovania

Cena za 1 začatý riadok     1 € s DPH (1 riadok = 36 znakov)

Cena za 1 foto (portrét)       2 € s DPH

Politická reklama
Podmienky jej odvysielania určuje zákon o politickej reklame. Cena za politickú reklamu je so stopercentnou prirážkou oproti štandardnej ponuke reklamy.

Inzercia v Bánovských novinách 2017 - grafická

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

Bánovské noviny

 Copyright © 2017 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk