Sviatočné priania poslancov Mestského zastupiteľstva