Či budú sväté omše od 19 decembra rozhodne RÚVZ Trenčín