Mestské zastupiteľstvo kompletný záznam 2019 12 11