Farba stránky
Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Dorotou Nvotovou

Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Dorotou Nvotovou

V novembrovej Živej knižnici privítame herečku, speváčku a cestovateľku Dorotu Nvotovú s nepálskym menom Fulmaya. Na svojom konte má dva...

Paci Pac a kamaráti - PRELOŽENÉ

Paci Pac a kamaráti - PRELOŽENÉ

Vzhľadom k aktuálnym opatreniam nariadeným v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom koncert prekladáme na 9. 12. 2020. Zakúpené vstupenky...

Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

Mestské kultúrne stredisko v rámci Piatkov pre deti pozýva rodičov s deťmi na divadelné predstavenie s názvom Strašiak Tomáš. Odohrá sa 27....

 • Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Dorotou Nvotovou

  Živá knižnica... rozhovory (nielen) o knihách s Dorotou Nvotovou

 • Paci Pac a kamaráti - PRELOŽENÉ

  Paci Pac a kamaráti - PRELOŽENÉ

 • Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

  Piatky pre deti: Strašiak Tomáš

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Oznam

Mestské kultúrne stredisko - otváracie hodiny od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 h a počas podujatí.

Pri vstupe do prevádzky je potrebné dodržiavať nariadenia týkajúce sa hygieny a prevencie. V prípade potreby nám zatelefonujte na 0948274743, 038/7603016 alebo napíšte e-mail na info@kulturabn.skriaditel@kulturabn.sk.Pokiaľ máte zakúpený lístok na akékoľvek podujatie, ktoré sa z dôvodov zabezpečenia prevencie zrušilo, lístok môžete použiť v náhradnom termíne podujatia.

Informačné centrum - otváracie hodiny od 8:00 do 16:00 h. Poprosíme návštevníkov o dodržiavanie nariadení:

 • vstup a pobyt v prevádzke je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
 • do Informačného strediska vstupujte po jednom.

Redakcia Bánovských novín a Bánovskej televízie

Kontakt BTV: 0905 367 579,btv@btv.sk.Kontakt Bánovské noviny: 0948 602 422,noviny@kulturabn.sk
Poprosíme návštevníkov o dodržiavanie nariadení:

 • vstup a pobyt v prevádzke je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
 • do redakcie vstupujte po jednom.

Burza informacií 2013

Zo študentov nezamestnaní

 Mesto Bánovce nad Bebravou patrí medzi prvé tri mestá na Slovensku, ktoré pred rokmi začali s prezentáciami stredného školstva. Po dlhoročných skúsenostiach organizátorov sa do dnešného obsahu akcie, ktorá nesie názov Burza informácií, pripojili i regionálni zamestnávatelia. Už šestnásty ročník výchovno-vzdelávacieho podujatia zameraného predovšetkým na žiakov základných a stredných škôl organizoval vo štvrtok 28. novembra 2013.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a mestskou samosprávou. „Aktivita pod patronátom úradu práce dostala nový šat, a preto nesie názov Burza informácií a malá burza práce. Hlavným zámerom je podpora účelnejšieho vzdelávania vo vzťahu k terajším potrebám trhu práce. Jedným z najdôležitejších faktorov sebarealizácie žiaka je jeho správna voľba povolania. Preto sa snažíme informovať žiakov i rodičov aj takouto formou o tom, ktoré profesie sú na pracovnom trhu potrebné. Praktickou ukážkou o pracovných možnostiach v regióne je i malá burza práce“, vysvetlila hlbší zámer akcie hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske Mgr. Iveta Duchoňová.

 Vzdelávací proces má medzery

 Okrem toho, že si tu mladí návštevníci môžu spraviť prehľad o aktuálnych študijných či pracovných možnostiach, pravidelne sa uskutočňuje okrúhly stôl, za ktorým sa povolaní snažia hľadať riešenie aktuálnej problematiky vzdelávacieho systému vo vzťahu k potrebám trhu práce. Bývajú to zástupcovia škôl, zamestnávateľov a samosprávy, ktorí sú jednoznačne názoru, že naše školstvo dlhodobo neakceptuje potreby trhu práce a z mnohých absolventov škôl sa stávajú nezamestnaní. „Vidíme najväčší problém vo vysokej miere nezamestnaných mladých ľudí. Mnoho z nich vyštudovalo odbory, v ktorých už nemajú reálnu šancu sa uplatniť, respektíve iba minimálnu. Naopak, na trhu práce chýbajú viaceré potrebné odbornosti“, povedala na margo aktuálneho vážneho problému hovorkyňa ÚPSVaR Partizánske. Súčasný trh práce podľa prieskumov úradu potrebuje hlavne kvalitných strojárov, krajčírky, obuvníkov, pracovníkov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Záujem prezentovať svoje učebné odbory na Burze informácií prejavilo v tomto roku 20 škôl. Návštevníci mohli získať nové informácie o odboroch ako odevníctvo, obuvníctvo, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, strojárstvo, drevárstvo, stavebníctvo, automobilový priemysel, železničná, cestná a letecká doprava, cestovný ruch, obchod a služby, podnikanie, zdravotníctvo či umelecké odbory. Novými členmi prezentovaných škôl boli odbor špecializovaný na ochranu osôb a majetku a športové gymnázium.

Značnú pozornosť žiakov zaznamenali takmer všetky predvádzajúce odbory. Či si ich následne i vyberú za svoj budúci odbor, je na rozhodnutí každého z nich. V tejto súvislosti je ale matematika jednoznačná. Ak bude o praktické študijné odpory záujem, budú môcť byť otvárané a tak produkovať kvalitne vyučených odborníkov na to-ktoré remeslo. Ak záujem zo strany mladých ľudí, a v mnohých prípadoch i želaní rodičov, nebude, zo škôl budú naďalej vychádzať diplomovaní, ale nezamestnaní manažéri.

 Problém cítia i zamestnávatelia

 Témou stredného odborného školstva sa nieslo i stretnutie, ktoré po tretíkrát zvolala Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Vo štvrtok 21. novembra sa na pôde mestského úradu stretli zástupcovia mesta, kraja, komory, ÚPSVaR Partizánske, základných a stredných škôl v meste a podnikateľov-zamestnávateľov.

O nedostatku odborníkov v priemysle otvorene hovorili všetci prítomní. „Každý vie, že v našom okrese nemáme odborníkov“, povedala Ing. Margita Sirotná, konateľka spoločnosti Eterna, s.r.o., na ktorú nadviazali viacerí zamestnávatelia. Ing. Jaroslav Šmíd z obchodnej komory upozornil na zistenie, že problém neodbornosti žiakov často tkvie už v základnej škole. Riaditelia škôl na to vyjadrili znepokojenie zo základnej negramotnosti detí, ktoré často neovládajú primitívne ručné práce. Problém vidia v súčasnom systéme rodinnej výchovy, ktorý je založený na výlučnej obratnosti v oblasti nových technológií. Prácu učiteľov v rámci praktickej výchovy zasa neuľahčujú prísne predpisy, zakazujúce manipuláciu s mnohými pomôckami počas pokusov. Tie, ktoré sa používali kedysi, sú dnes vraj pre deti nebezpečné. Niektoré školy preto svojpomocne vymýšľajú predmety či záujmové činnosti, ktoré by do sveta detí priniesli zlomok praxe.

Na zasadnutí vystúpil Ing. Miroslav Križan z Odboru regionálneho rozvoja TSK a informoval, že v programovom období 2014-20 má vláda záujem venovať sa problematike základných, stredných a vysokých škôl. Na kroky, ktoré by v školách mali zvýšiť zručnosť mladých ľudí, majú byť akumulované značné finančné prostriedky. Poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja podtrhla dôležitosť vzájomnej komunikácie všetkých zainteresovaných zložiek v regióne, ktoré majú spoločne väčšiu šancu získať finančné prostriedky na vylepšenie materiálno-technického zabezpečenia škôl, ktoré by mali zvýšiť zručnosti študentov.

Podľa prítomných je teda jedným zo základných problémov súčasná nevhodná politika štátu, ktorá mládeži na úkor praktických ponúka mnoho teoretických odborov. Výsledkom je nízke percento vyučených pracovníkov, ktorí sa stále častejšie stretávajú na chodbách úradu práce. Napokon príjmu ponuku výrobnej spoločnosti, ktorá ich na vlastné náklady kvalifikuje. Ako bolo spomenuté vyššie, sami regionálni zamestnávatelia cítia obrovský nedostatok vyučených krajčírok, obuvníkov či strojárov. Napriek tomu, že duálny systém je v našom školstve ešte stále v základoch, ponuky na spoluprácu niektorí veľkí zamestnávatelia adresovali našim odborným školám. Problémom však je, že o krajčírske, obuvnícke či mechatronické odbory, v ktorých študenti získajú i dôležitú prax a budúce uplatnenie, nie je z ich strany žiadny záujem.

 

Podľa informácií z úradu práce, v situácii na bánovskom trhu práce nastáva priaznivý obrat. Podľa predbežných štatistických údajov v treťom štvrťroku 2013 zaznamenávame postupný pokles a evidovaná miera nezamestnanosti v bánovskom okrese je v októbri na úrovni 11,58 percentuálneho bodu.

kh

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2020 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk