Mestské Zastupiteľstvo kompletný záznam 24. apríla 2019