Pokračujúce práce na rekonštrukcii ciest a chodníkov