Najdlhšie zatmenie Mesiaca za posledných 100 rokov