Farba stránky
Osmijankova literárna záhrada

Osmijankova literárna záhrada

Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou a nezisková organizácia Osmijanko pozývajú maých aj veľkých čitateľov na putovnú...

Komédia 3x2

Komédia 3x2

Mestské kultúrne stredisko vás pozýva do svojich priestorov 24. marca 2019 o 17:00 h na komédiu z manželského života. V troch príbehoch z...

Hodina Zeme 2019

Hodina Zeme 2019

V poslednom marcovom týždni bude prebiehať mnoho aktivít, ktoré súvisia s Hodinou zeme aj v materských školách a na základných školách...

 • Osmijankova literárna záhrada

  Osmijankova literárna záhrada

 • Komédia 3x2

  Komédia 3x2

 • Hodina Zeme 2019

  Hodina Zeme 2019

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Hodina Zeme 2019

V poslednom marcovom týždni bude prebiehať mnoho aktivít, ktoré súvisia s Hodinou zeme aj v materských školách a na základných školách v našom meste. Všetky školy a škôlky budú vlastnými silami upravovať svoj areál, sadiť stromy a upratovať. V ZŠ Duklianska v rámci environmentálneho vyučovania budú prebiehať aktivity na podporu triedenia odpadu a recyklácie s názvom Dajme odpadu druhú šancu, žiaci budú riešiť kvíz Zemeguľa, vyrábať výtvarné diela na tému ekológie a vznikne aj rozhlasová relácia k Hodine zeme v školskom rozhlase. V ZŠ Školská sa environmentálna skupina ENVIRÁČIK zapojí do čistenia sídliska Dubnička a povodia potoka Dubnička s klubom ŠHOK, téme sa budú venovať aj v školskom rozhlase. V ZŠ Partizánska sa budú sadiť bylinky do novovybudovanej bylinkovej špirály, zelenina do záhonov a kvety pred vstup do budovy. V ZŠ Komenského sa v rámci hodín výtvarnej výchovy budú žiaci venovať téme ochrany životného prostredia. V ZŠ Gorazdova budú prebiehať tvorivé dielne zamerané na triedenie odpadu.

Nezaostávajú ani ostatní – zbierať odpad sa bude 30.3. na sídlisku Dubnička v oblasti okolo potoka Dubnička spolu s členmi Športovo-herného outdoorového klubu ŠHOK, v oblasti od sídliska Dubnička smerom k vodnej nádrži Prusy spolu s Centrom voľného času, CTK Viking a Rybárskym zväzom, v oblasti Mestského kultúrneho strediska a Mestskej knižnice Ľ. Štúra na sídlisku Sever a tiež v centre mesta smerom k mestskému parku s bánovskou mládežou a dobrovoľníkmi zo ŽI:VY. V priestoroch ZUŠ DK sa budú sadiť a okopávať stromy, osádzať knižná búdka, budovať kompostér. Môžete sa pridať v ktorejkoľvek časti mesta alebo si môžete upratať len pri svojich domoch/činžiakoch.

Celý týždeň a napokon aj posledný marcový deň zavŕšime programom od 19:00 na sídlisku Dubnička v areáli ZUŠ. Predstaví sa tanec svetiel a hudobný program. Pokračovať sa bude na námestí od 20:00, kde sa bude spievať, tancovať a to bez verejného osvetlenia, ktoré vypneme od 20:30 do 21:30.

Neváhajte a prispejte aj vy k spoločnému dielu a príďte medzi nás.

Mesto Bánovce nad Bebravou, Centrum voľného času, Mestské kultúrne stredisko a Knižnica Ľ. Štúra, Základná umelecká škola D. Kardoša, o. z. ŠHOK, o. z. ŽI:VA, info: Facebook/hodina Zeme Bánovce nad Bebravou, www.banovce.sk

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

Jarný bánovský jarmok

 Copyright © 2018 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk