Farba stránky
Kultúrne leto 2020

Kultúrne leto 2020

Súčasná doba je plná každodenných zmien. Dotýkajú sa každého z nás, či už priamo alebo sprostredkovane. Na tieto zmeny reaguje aj svet...

FK Kassandra pri MsKS: Raoul Tabourin

FK Kassandra pri MsKS: Raoul Tabourin

Milá komédia zo slnkom zaliateho francúzskeho mestečka o vynikajúcom opravárovi bicyklov a jeho veľkom tajomstve podľa knihy Jeana-Jacquesa...

 • Kultúrne leto 2020

  Kultúrne leto 2020

 • FK Kassandra pri MsKS: Raoul Tabourin

  FK Kassandra pri MsKS: Raoul Tabourin

 • Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

  Prenájom priestorov v Bánovciach - upútavka

Oznam

Mestské kultúrne stredisko - otváracie hodiny od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 h a počas podujatí.

Pri vstupe do prevádzky je potrebné dodržiavať nariadenia týkajúce sa hygieny a prevencie. V prípade potreby nám zatelefonujte na 0948274743, 038/7603016 alebo napíšte e-mail na info@kulturabn.skriaditel@kulturabn.sk.Pokiaľ máte zakúpený lístok na akékoľvek podujatie, ktoré sa z dôvodov zabezpečenia prevencie zrušilo, lístok môžete použiť v náhradnom termíne podujatia.

Informačné centrum - otváracie hodiny od 8:00 do 16:00 h. Poprosíme návštevníkov o dodržiavanie nariadení:

 • vstup a pobyt v prevádzke je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
 • do Informačného strediska vstupujte po jednom.

Redakcia Bánovských novín a Bánovskej televízie

Kontakt BTV: 0905 367 579,btv@btv.sk.Kontakt Bánovské noviny: 0948 602 422,noviny@kulturabn.sk
Poprosíme návštevníkov o dodržiavanie nariadení:

 • vstup a pobyt v prevádzke je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
 • do redakcie vstupujte po jednom.

Cenník služieb knižnica

Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Poplatky – registračné, sankčné, MVS, rešerš, reprografické služby

Zápisné (platnosť 12 mesiacov)

 • Dospelí 3,00 €
 • Deti do 15 rokov 1,50 €
 • Deti predškolského veku zadarmo

Sankčné poplatky

 • I. upomienka (bez písomného upozornenia): dospelí 0,70 €, deti 0,50 €
 • II. upomienka: dospelí 1,50 €, deti 1,00 €
 • III. upomienka: dospelí 2,00 €, deti 1,70 €
 • IV. upomienka (pokus o zmier): dospelí 5,00 €, deti 3,50 €
 • vystavenie duplikátu čitateľského preukazu 1,00 €
 • poškodenie etikety čiarového kódu 1,00 €
 • poplatok za poškodenie dokumentu (znečistenie, podčiarknutý alebo vyznačený text) 3,00 €
 • strata dokumentu: odd. pre deti a mládež 3 násobok pôvodnej ceny dokumentu, odd. beletrie a náučnej literatúry 5 násobok pôvodnej ceny dokumentu

Medziknižničná výpožičná služby – MVS, MMVS

 • za každý vypožičaný dokument 3,00 € (náklady spojené s poštovným a balným), poplatok sa môže meniť podľa podmienok poskytujúcej knižnice
 • poplatok za xerokópiu článku prostredníctvom MVS 1,00 €
 • vytlačenie za každú stranu formátu A4 0,10 €

Rešeršné služby

 • vypracovanie rešerše 3,00 €
 • vytlačenie za každú stranu formátu A4 0,10 €

Reprografické služby z vlastných fondov

 • za každú stranu formátu A4 0,10 €
 • za každú stranu A3 0,15 €

Internet

 • používatelia knižnice s platným čitateľským preukazom zdarma, ostatní návštevníci knižnice 0, 60 €/1 hod.

tlač z PC

 • tlač 1 strany 0, 15 €
 • skenovanie 1 strany 0, 30 €

Priestory na prenájom v Bánovciach nad Bebravou

 Copyright © 2020 MsKS spol. s r. o.
Ul. J. Matušku 766/19 Bánovce nad Bebravou
www.kulturabn.sk / www.btv.sk